החזרת מוצרים

מן הנאמר בסעיף 2 בדף התקנון, מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא הספק מחו"ל וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר Buyush נותן את השרות.

אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח לפריט ו/או מוצר אשר מוחזר לספק בחו"ל ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר Buyush.

במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברה, אשר מפעילה את אתר Buyush, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר חלף. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, החברה תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:" Case") כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הצרכן של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברה אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. החברה תפעל לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.